Een stilteplek voor iedereen

Een huurgraf gedurende 20 jaar voor € 0,24 per dag

De begraaf­plaats St. Pancratius ligt in het centrum van het dorp Sloten (NH) achter de St. Pancratius­kerk aan de Sloterweg. Dit parochiële kerkhof is in 1901 aan­ge­legd en bood tot 2008 uit­slui­tend begraaf­plaatsen aan pa­ro­chi­anen van de St. Pancratius­paro­chie en enkele omliggende R.K.parochies. Na de uitbrei­ding in 2008 is de begraafplaats beschikbaar voor iedereen.


De begraafplaats, dat ver­scho­len ligt achter de kerk, heeft een geheel eigen stijl, ge­ken­merkt door  het  fraaie dorpse karakter. Deze wordt met veel zorg in stand gehou­den. De kleinschalig­heid, de serene sfeer in het voormalige dorp Sloten maken het kerkhof tot een bij­zon­dere stilte­plek in Amsterdam.


Kleinschalig en dorps karakter