Opbaring

In de voor­ma­lige Maria­ka­pel is de moge­lijk­heid

om een over­le­de­ne op te baren.


Deze opbaarrruimte is ook te gebruiken met een eigen sleuteltoegang.


Hier­voor kunt u contact opnemen met Uitvaartver­zor­ging de Jong.


020- 676 13 37

Dienst

De plech­tig­heid en de con­do­lean­ce


Aan de begrafenis kan een avond­wake en uit­vaart­dienst vooraf­gaan in de nabij­ge­le­gen St. Pancratius­kerk, dan wel in een andere kerk­gele­gen­heid. De nabe­staan­den kunnen ook afzien van een ker­ke­lijke uit­vaart. De kist wordt dan recht­streeks naar het kerkhof gere­den of gedragen. Het is moge­lijk om de kist in het graf te laten dalen of boven het graf te laten staan, waarna de aanwe­zigen afscheid nemen van de over­le­de­ne.


In de kerk is de moge­lijk­heid om voor­af­gaande aan de begrafenis een uit­vaart­dienst te hou­den. Dit kan een neutrale dienst, Eucha­ris­tie­vie­ring of een Woord en Gebeds­dienst zijn. Na afloop is er een moge­lijk­heid om samen te komen achter in de kerk met max. 50 personen waarbij een cate­ring geor­ga­ni­seerd kan wor­den. Ook is het moge­lijk om na afloop gebruik te maken van het nabij­ge­le­gen pa­ro­chiehuis of het tegenover de kerk gelegen café restaurant Kerkzicht